20.11.2016

Ministerstvo

Oficiální výpis z evidence znalců a tlumočníků na Ministerstvu spravedlnosti České republiky:

 

Znalec: Ing. LADISLAV KOLAŘÍK, CSc.
IČ: 11471395
A d r e s a
Adresa Hubáčkova 564/15
198 00 Praha 14
Okres Hl.m. Praha
Kraj Hlavní město Praha
K o n t a k t y
Telefon
Mobilní telefon 603 155 000
Email
ladislav.kolarik@email.cz
Datová schránka 9su6ahh
D a l š í k o n t a k t y
zaměstnavatel OSVČ
doručovací adresa Hubáčkova 564/15, 198 00 Praha 14
přechodná adresa
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
EKONOMIKA, ELEKTRONIKA, KYBERNETIKA
OBOR / Odvětví / Specializace
EKONOMIKA
Ceny a odhady
oceňování zboží měřící, výpočetní a spotřební elektroniky
ELEKTRONIKA
Elektronika
měřící, výpočetní a spotřební elektronika
KYBERNETIKA
Výpočetní technika

 

 

Přechod titulní stranu